catatony تبریز بازیکن فوتبال کارنامه

catatony: تبریز بازیکن فوتبال کارنامه خاکسپاری آموزش و پرورش فوتبالیست تبریزی بازیکن تیم

گت بلاگز اخبار پزشکی علت تولد پیش از موعد نوزادان در کشور عزیزمان ایران چیست؟

نتایج پژوهش محققان پژوهشگاه رویان راجع به علل تولد پیش از موعد نوزادان در کشور عزیزمان ایران نشان داد که بارداری چندقلو، مسمومیت بارداری و استفاده از روش‌های کم

علت تولد پیش از موعد نوزادان در کشور عزیزمان ایران چیست؟

علت تولد پیش از موعد نوزادان در کشور عزیزمان ایران چیست؟

عبارات مهم : ایران

نتایج پژوهش محققان پژوهشگاه رویان راجع به علل تولد پیش از موعد نوزادان در کشور عزیزمان ایران نشان داد که بارداری چندقلو، مسمومیت بارداری و استفاده از روش های کمک بارداری از علل مهم وضع حمل پیش از موعد هستند.

به گزارش ایسنا، تولد پیش از موعد بااهمیت ترین علت فوت نوزادان و دومین علت فوت و میر در کودکان زیر پنج سال هست. بر اساس تعریف شرکت سلامت جهانی، هر تولدی که پیش از 37 هفته کامل از بارداری یا سریعتر از 259 روز از شروع آخرین قاعدگی روی دهد، تولد پیش از موعد است و نوزاد حاصل از آن نارس محسوب می شود. تولد پیش از موعد، اگر قبل از اتمام 28 هفته از بارداری اتفاق بیفتد شدید، بین 28 تا 32 هفته زیاد و بین 32 تا 37 هفته میانگین و اندک به شمار می رود.

علت تولد پیش از موعد نوزادان در کشور عزیزمان ایران چیست؟

به منظور بررسی میزان شیوع و علل تولد پیش از موعد نوزادان در کشور عزیزمان ایران و تهران، دکتر سامانی، خبر امینی، امید حمیدی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان و دانشگاه صنعتی همدان، 4450 زن باردار را در جولای 2015 گزینش کرده و مورد بررسی قرار دادند. اطلاعات به شکل مصاحبه پژوهشگران با مادران و مطالعه سوابق پزشکی آنان جمع آوری و به وسیله روش های آماری بررسی شد.

نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی Osong Public Health & Research Perspectives به چاپ رسید، نشان می دهد: میزان شیوع تولد پیش از موعد در میان شرکت کنندگان در این پژوهش 5.5 درصد بوده هست. بررسی ها نشان داد که بارداری چند قلو، پریکلمپسیا (از ناخوشی های بارداری که معمولاً با اوج رفتن فشار خون و وجود مقادیر قابل توجهی از پروتئین در ادرار مادر تشخیص داده می شود، در کشور عزیزمان ایران به “مسمومیت بارداری” شهرت دارد) و استفاده از روش های کمک بارداری از علل مهم وضع حمل پیش از موعد هستند.

نتایج پژوهش محققان پژوهشگاه رویان راجع به علل تولد پیش از موعد نوزادان در کشور عزیزمان ایران نشان داد که بارداری چندقلو، مسمومیت بارداری و استفاده از روش‌های کم

نتایج این پژوهش نشان می دهد” شناسایی و آموزش مادرانی که احتمال وضع حمل پیش از موعد در آنان وجود دارد، می تواند موجب اصلاح مواظبت های پیش از وضع حمل و کم کردن آمار تولدهای نارس شود.

واژه های کلیدی: ایران | پزشکی | بارداری | نوزادان | استفاده | بارداری | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs