catatony تبریز بازیکن فوتبال کارنامه

catatony: تبریز بازیکن فوتبال کارنامه خاکسپاری آموزش و پرورش فوتبالیست تبریزی بازیکن تیم

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی در مورد شهردار آینده به جمع بندی نرسیدیم/ اعضای شورا به همان کاری مشغول می شون

حسن رسولی در مورد گزینش شهردار آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: ما از نظرات همه ی مراجع به خاص شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استقبال و استفاده می کنیم ولی بر

در مورد شهردار آینده به جمع بندی نرسیدیم/ اعضای شورا به همان کاری مشغول می شون

عضو منتخب شورای شهر تهران: در مورد شهردار آینده به جمع بندی نرسیدیم/ اعضای شورا به همان کاری مشغول می شوند که گزینش شدند

عبارات مهم : ایران

گمانه زنی های رسانه ای در مورد شهردار صحت ندارد.

حسن رسولی در مورد گزینش شهردار آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: ما از نظرات همه ی مراجع به خاص شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استقبال و استفاده می کنیم ولی بر اساس قانون، تصمیم گیر نهایی شورای شهر است.

در مورد شهردار آینده به جمع بندی نرسیدیم/ اعضای شورا به همان کاری مشغول می شون

منتخب مردم در شورای پنجم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفت وگو با عصر کشور عزیزمان ایران ادامه داد: فکر می کنم که گمانه زنی های رسانه ای در مورد گزینش شهردار آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران بصورت شتابزده و جلوتر از برنامه وقت بندی شروع به کار شورای اسلامی دوره پنجم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران که نیمه مردادماه اغاز می شود، در جریان هست. تاکنون در جمع 21 نفره ی منتخبین این دوره در مورد تعیین شاخص و معیارهای گزینش شهردار بعدی تهران، مذاکرات کارشناسی اولیه صورت گرفته ولی هنوز جمعبندی نهایی حاصل نشده هست، به هیچ عنوان وارد مصادیق نشده ایم و آنچه بیا می شود هم زیاد گمانه زنی های رسانه ای است که ارتباطی با فضای داخلی منتخبین شورای شهر ندارد.

وی ادامه داد: ما نمی توانیم به اشخاصی مانند آقای حضرتی و یا سایر نماینده های مجلس را که در راس امور هستند، بگوییم اظهار نظر نکنند ولی همانطور که اشاره کردم تا به الان در جمع 21 نفره بحثی نداشته و در بحث شاخص و معیارها به جمعبندی نرسیده ام. مضافا اینکه هنوز نزدیک دو ماه به وقت شروع به کار شورا وقت باقی هست، درست است که باید فعال باشیم ولی بیش فعالی هم خوب نیست و خسارت به دنبال خواهد داشت.

حسن رسولی در مورد گزینش شهردار آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: ما از نظرات همه ی مراجع به خاص شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استقبال و استفاده می کنیم ولی بر

استاندار خراسان بزرگ در دوره اصلاحات در رابطه با مصداق و معیارهای که مورد توجه قرار گرفته است هم بیان کرد: “اصلاح طلب و پاکدست بودن و قرار داشتن در منظومه مدیران ارشد کارامد کشور” را می توان به عنوان مبانی مهم این شاخص ها بیان کرد.

رسولی همچنین در خصوص بهره بردن از نظرات شورای سیاستگذاری در گزینش شهردار افزود: ما از نظرات همه ی مراجع به خاص شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استقبال و استفاده می کنیم ولی بر اساس قانون، مرجعی که راجع به این عنوان تصمیم گیر نهایی است شورای شهر می باشد.

این سیاستمدار اصلاح طلب خاطرنشان کرد: یکدستی در اصلاح طلب بودن لیست 21 نفر شورای شهر هم وقت محسوب می شود و هم تهدید. نقش آفرینی ما تعیین خواهد کرد که این “یکدستی” وجه وقت آفرینی را تقویت خواهد کرد یا با ایفای نقش نامطلوب تقویت کننده آسیب های این مساله باشیم، بنابراین به فعالیت شورا بستگی دارد.

در مورد شهردار آینده به جمع بندی نرسیدیم/ اعضای شورا به همان کاری مشغول می شون

وی اضافه کرد: به وعده های داده شده است به مردم که بر آن اساس رای جذب شده است است باید پایبند بود و بنابر اعتمادی که مردم به جریان اصلاحات و شخصیت های اصلاح طلب داشتند مثل اقای خاتمی و دکتر عارف و شورای سیاستگذاری اصلاحات، در کنار شناختی که از افراد لیست داشتند مورد گزینش میلیونی رای دهندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفته اند و به همین میزانی که ما منتخب شده است ایم باید بصورت صادقانه پایبندی بیشتری از خودمان نشان دهیم و بنابر قول و قرار و عهدی که با مردم بسته ایم، می توان این یکدستی را وقت دانست و از این وقت طلایی بر ای ارتقا کیفیت زندگی شهروندان تهران، ری و تجریش استفاده کرد.

رسولی در خصوص اینکه “کاندیدا شدن اعضای منتخب شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران خلاف میثاق نامه است یا خیر” هم توضیح داد که: ما داوطلبین ورود به لیست امید، تماما تعهد اخلاقی را به شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان داده ایم. این پیمان هم معطوف به تجارب تلخ و شیرین ادوار گذشته شوراست یک اجماع کاملی وجود دارد بین 21 نفر که در طی 4 سال آینده ما بعنوان منتخبین مردم به همان کاری مشغول باشیم که رای دهندگان، ما را جهت انجام آن کار به وکالت خویش برگزیدند فقط بحث سمت شهرداری نیست سایر سمت ها هم همینطور خواهد بود. مردم به ما رای داده اند که در شورای شهر که پارلمان پایتخت محسوب می شود جهت نظارت موثر بر مدیریت حوزه شهری و قانونگذاری در خدمت آنها باشیم.

حسن رسولی در مورد گزینش شهردار آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: ما از نظرات همه ی مراجع به خاص شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استقبال و استفاده می کنیم ولی بر

منتخب شورای پنجم در آخر گفت: طبیعتا عهد و پیمانی که تک تک آرا میلیونی با ما و ما با انها بسته ایم و در مکتوبه ای که بین ما و شورای سیاستگذاری به امضا رسیده هست، به سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان متعهد و پایبند خواهیم بود.

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداری | اصلاح طلب | سال آینده | شورای شهر | منتخب مردم | اصلاح طلبان | شورای اسلامی | شورای شهر تهران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs